Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia i uchwały

Rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie Nr 4 2022 z dnia 11 lutego w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.pdf
PDFZarządzenie Nr 21 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie terminów i powołania komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursów przedmiotowych .pdf
PDFUchwały Nr 1 - 4 z dnia 28 września 2021 r..pdf
PDFZarządzenie Nr 19 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia podczas pandemii COVID 19 procedury zgodnej z wytycznymi GIS, MZ i MEN.pdf
PDFZarządzenie Nr 18 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno¬-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 17 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa.pdf

Rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 4 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie o zmianie trybu nauczania stacjonarnego na tryb zdalny w klasie I, II oraz w przedszkolu.pdf
PDFZarządzenie Nr 1 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim.pdf
PDFUchwała Nr 8 z dnia 12 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Statucie ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim.pdf
PDFZarządzenie Nr 30 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Rogowie Opolskim Przedszkola Publicznego w Dąbrówce Górnej.pdf
PDFZarządzenie Nr 29 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.pdf
PDFZarządzenie Nr 28 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.pdf
PDFZarządzenie Nr 27 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.pdf
PDFZarządzenie Nr 26 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania na czas zdalnego nauczania zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pdf
PDFZarządzenie Nr 25 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.pdf
PDFZarządzenie Nr 24 z dnia 12 października 2020 r. o zmianie trybu nauczania stacjonarnego na tryb zdalny w klasie VII i VIII.pdf
PDFZarządzenie Nr 23 z dnia 11 października w sprawie zmiany zarządzenia nr 20 dotyczącego ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas pandemii COVID 19.pdf
PDFZarządzenie Nr 22 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie terminów i powołania komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursów przedmiotowych.pdf
PDFZarządzenie Nr 21 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisem z natury środków trwałych w ewidencji ilościowej.pdf
PDFUchwała nr 6 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród burmistrza.pdf
PDFUchwała nr 5 z dnia 26 września 2020 r. w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021.pdf
PDFUchwała nr 4 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2020-2021.pdf
PDFUchwała nr 3 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Ogólnego i Szkolnego Zestawu Podręczników.pdf
PDFUchwała nr 2 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.pdf
PDFZarządzenie Nr 20 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021.pdf
PDFZarządzenie Nr 19 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia podczas pandemii COVID 19 procedury zgodnej z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.pdf
PDFZarządzenie Nr 18 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFUchwała nr 1 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu pracy szkoły na rok szkolny 2020-2021.pdf